LListat de ports i protocols

Llistat de ports i protocols per defecte usats per cada tipus de servei. Per exemple servei web, FTP, SSH, etc. Només és un petit resum dels més habituals, en una posterior publicació en recolliré tots aquells no enunciats aquí. Port Descripció TCP UDP 21 FTP –  Transferència de fitxers (File Transfer […]