SCRUM amb 5 minuts. Conceptes bàsics.

SCRUM és una metodologia àgil que defineix un conjunt de pràctiques i rols utilitzats, sobretot, en projectes de desenvolupament de software. Aquest conjunt, defineix el procés de desenvolupament que es durà a terme durant un projecte, basat amb interacions. Tot seguit, es presentaran els conceptes bàsics d’aquesta metodologia per entendre les […]

LListat de ports i protocols

Llistat de ports i protocols per defecte usats per cada tipus de servei. Per exemple servei web, FTP, SSH, etc. Només és un petit resum dels més habituals, en una posterior publicació en recolliré tots aquells no enunciats aquí. Port Descripció TCP UDP 21 FTP –  Transferència de fitxers (File Transfer […]

Adéu 2014. Hola 2015!

Postal Nadal 2014

Avui ens acomiadem del 2014, un any força interessant pel que fa a novetats tecnològiques. Any on ha aparegut la versió 8 de Java, el xCode 6, el iOS 8, l’Android Kit Kat i el Lollipop. Hem tingut també nous iPhone 6 i 6 Plus, nous iPad Air 2 i […]

Hola món!

Hola món! Amb aquestes paraules, les típiques que tot programador usem algun cop durant la nostra carrera, dono la benvinguda al nou format de la web. Aquesta vegada recolzada sota un WordPress per la facilitat que em permet de disposar de les eines necessàries per poder publicar informació. Per primer […]