SCRUM amb 5 minuts. Conceptes bàsics.

SCRUM és una metodologia àgil que defineix un conjunt de pràctiques i rols utilitzats, sobretot, en projectes de desenvolupament de software. Aquest conjunt, defineix el procés de desenvolupament que es durà a terme durant un projecte, basat amb interacions. Tot seguit, es presentaran els conceptes bàsics d’aquesta metodologia per entendre les […]

LListat de ports i protocols

Llistat de ports i protocols per defecte usats per cada tipus de servei. Per exemple servei web, FTP, SSH, etc. Només és un petit resum dels més habituals, en una posterior publicació en recolliré tots aquells no enunciats aquí. Port Descripció TCP UDP 21 FTP –  Transferència de fitxers (File Transfer […]