SCRUM amb 5 minuts. Conceptes bàsics.

SCRUM és una metodologia àgil que defineix un conjunt de pràctiques i rols utilitzats, sobretot, en projectes de desenvolupament de software. Aquest conjunt, defineix el procés de desenvolupament que es durà a terme durant un projecte, basat amb interacions. Tot seguit, es presentaran els conceptes bàsics d’aquesta metodologia per entendre les […]